Екологічна відповідальність

АТ «Укргазвидобування» усвідомлює всю відповідальність перед суспільством за вплив діяльності виробничих об’єктів Товариства на довкілля та зобов’язується дотримуватися затвердженої Екологічної політики, яка базується на принципах лідерства та відповідальності, спрямована на гармонізацію економічних інтересів з екологічними та соціальними інтересами суспільства, сприяє розвитку партнерських відносин, поглибленню діалогу і співпраці з міжнародними та національними фінансовими і діловими структурами, науковими та громадськими організаціями, відкритості інформації та прозорості діяльності.

У Товаристві діє СОУ «Система екологічного управління АТ «Укргазвидобування». Основні положення, завдання та функції», що дає можливість впроваджувати принципи збалансованого розвитку, які полягають у поєднанні екологічних, економічних та соціальних інтересів.

Впровадження новітньої системи управління охороною навколишнього середовища та реалізація комплексних заходів, спрямованих на підвищення рівня екологічної та радіаційної безпеки, дозволяє ефективно виконувати взяті зобов’язання з охорони довкілля та досягати поставлених цілей на шляху реалізації екологічної політики АТ «Укргазвидобування».

Важливим кроком, що демонструє практичну реалізацію екологічної політики товариства, яка базується на прийнятих Україною європейських принципах, є підтвердження відповідності Системи екологічного управління вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015, з яким можна ознайомитися за посиланням.

АТ «Укргазвидобування» у своїй діяльності приділяє значну увагу питанням охорони довкілля, вимогам екологічної та радіаційної безпеки та вимагає цього від інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, що виконують роботи / надають послуги на території Замовника.    

У зв’язку з впровадженням положень СОУ 09.1-30019775-171:2018, з метою уніфікації вимог щодо взаємодії з підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища розроблено та наказом від 05.09.2018 № 583 затверджено:

Порядок управління (взаємодії з) підрядними організаціями в галузі охорони навколишнього середовища


Інформація про заплановану діяльність філій

АТ "Укргазвидобування" інформує про заплановану діяльність філії ГПУ "Шебелинкагазвидобування" у Красноградському районі Харківської області та оцінку її впливу на довкілля за посиланням.