Виробництво електричної енергії

У визначеному Регулятором (НКРЕКП) порядку АТ «Укргазвидобування» оприлюднює інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії електростанцією «Локачі», за 2017-2018 роки.

Єдиним джерелом енергії, яке використовувало АТ «Укргазвидобування» для виробництва електричної енергії на електростанції «Локачі» за 2017 рік є газ регенерації цеолітів-природний газ із вмістом сірководню.

Єдиним джерелом енергії, яке використовувало АТ «Укргазвидобування» для виробництва електричної енергії на електростанції «Локачі» за 2018 рік є газ регенерації цеолітів-природний газ із вмістом сірководню.


Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів при виробництві електричної енергії на електростанції «Локачі» становить:

2017 рік

Код забруднюючих речовин і парникових газів

Найменування забруднюючих речовин і парникових газів

Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів, т

04000 Сполуки азоту 105,637
04001 Оксили азоту (NO2) 105,561
04002 Оксид діазоту (N2O) 0,076
05000 Діоксид та інші сполуки сірки 46,564
05001 Сірки діоксид 46,564
05002 Сірководень 0,000
06000 Оксид вуглецю 173,156
12000 Метан 0,434
07000 Діоксид вуглецю 49353,640

2018 рік

Код забруднюючих речовин і парникових газів Найменування забруднюючих речовин і парникових газів Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів, т
04000 Сполуки азоту 104,691
04001 Оксили азоту (NO2) 104,617
04002 Оксид діазоту (N2O) 0,074
05000 Діоксид та інші сполуки сірки 46,539
05001 Сірки діоксид 46,539
05002 Сірководень 0,000
06000 Оксид вуглецю 180,021
12000 Метан 0,718
07000 Діоксид вуглецю 49465,360

*Діоксид вуглецю є парниковим газом.